ghor_rgb

Medewerkers

  Vakspecialisten

  Jarno Rouweler  -  aandachtsgebied: Evenementenadvisering

  Sabine van der Veen  -  aandachtsgebied: Vakbekwaamheid

  Jan de Vries  -  aandachtsgebied: Risico beheersing

  Tim Waanders  -  aandachtsgebied: Mono en multidisciplinaire planvorming en ondersteuning OTO

  Penny Weustink  -  aandachtsgebied: Zorgcontinuïteit en planvorming

  Jeffrey Wigman  -  aandachtsgebied: Vakbekwaamheid

   

  Beleidsmedewerkers

  Linda Hanstede  -  aandachtsgebied: Kwaliteitszorg

  Joos Perrier  -  aandachtsgebied: Informatiemanagement, convenanten 

   

  Specifieke ondersteuning

  Ira Hesp  -  aandachtsgebied: Communicatie

  Marianne Lahaye - aandachtsgebied: Managementondersteuning

  Trijntje Tulp  -  aandachtsgebied: Planning en registratie voor GHOR

  Vanuit het piket is er altijd een Officier van Dienst Geneeskundig aanwezig voor ondersteuning op diverse gebieden zoals planvorming, evenementen en oefeningen.

   

  Leiding

  Samantha Dinsbach  -  Directeur GGD en GHOR

  Heidi Plas  -  hoofd bureau GHOR, aandachtsgebied: Operationele GHOR

   

  Operationele functies

  Binnen de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Twente worden door GHOR Twente verschillende geneeskundige operationele functies ingevuld, waaronder Directeur Publieke Gezondheid (DPG), Algemeen Commandant geneeskundige zorg (ACgz), Hoofd INformatie (HIN) en Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG).
  De stafsectie GHOR wordt flexibel ingevuld, afhankelijk van het type incident.