3. Opleiden, Trainen & Oefenen@4X

Een goede voorbereiding…

De kracht van een goede training zit in de mate waarop de deelnemers het in hun eigen praktijk kunnen toepassen. Daarom investeren wij in een goede voorbereiding van een training of oefening op maat, vooral ook in nauwe samenwerking met de zorginstelling. Vaak is deze voorbereiding al een oefening op zich: samen verschillende oefenscenario’s doornemen met de crisisplannen van de organisatie op tafel. Op deze manier ontstaat er al extra bewustwording en inzicht in de crisisvoorbereidingen. Ook als een training of oefening niet helemaal op maat gemaakt hoeft te worden, zullen we altijd voorafgaand een intakegesprek inplannen om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen en verwachtingen.

Realistisch oefenen

Wanneer we bijvoorbeeld een crisisteam van een zorginstelling realistisch beoefenen met een op maat gemaakt scenario, zetten we graag ‘medespelers’ vanuit de te beoefenen organisatie in. Dit zijn vaak medewerkers die geen zitting hebben in het crisisteam, maar wel betrokken worden bij een crisis. Deze medespelers spelen alle functionarissen binnen de organisatie waar het crisisteam contacten mee zou leggen, en spelen ook de ‘buitenwereld’ als bijvoorbeeld de pers of collega-zorginstellingen. Het bieden van dit spel is een goede leerervaring op zich, want het laat het functioneren van het crisisteam prachtig zien, bekeken en ervaren van buiten het crisisteam. Dit medespel wordt natuurlijk zorgvuldig begeleid vanuit GHOR Twente.

Wat we de zorginstellingen en onze ketenpartners kunnen bieden:

ICO-trainingen (alleen voor ketenpartners)

Doel van de training is alle informatiecoördinatoren van onze ketenpartners in de regio op éénzelfde manier trainen op het gebied van samenwerking met het Hoofdinformatie van de GHOR, de samenwerking tussen de ICO’s in de keten en het werken met LCMSgz. De inhoud van de training bestaan uit de samenwerking HIN/ICO, ICO in de keten (Samenwerking collega ICO’s andere zorgorganisaties), de basis knoppencursus LCMSgz en gebruik LCMSgz in warme en koude fase. De training is geschikt voor nieuwe ICO’s én voor zittende ICO’s die graag hun kennis op willen frissen. We organiseren de training samen met het bureau Acute Zorg Euregio en we met de regio Noord-Oost Gelderland en IJsselland. Er zijn géén kosten verbonden aan deelname. We bieden de training op basis van open inschrijving aan, op nader te bepalen data verspreid over het jaar.

Table top trainingen (alleen voor ketenpartners)

In in het verleden hebben we onze ketenpartners (facultatieve) Table-top sessies aangeboden. Meerdere organisaties hebben dit afgenomen en waren erg enthousiast! We bieden deze table-top sessies opnieuw aan, maar nu met een plus. In een 2,5/3 uur durende sessie komt de GHOR met de Algemeen commandant (ACgz), het Hoofd informatie (HIN) en een oefenleider bij jullie aan tafel. We gaan samen met de voorzitter(s) van het crisisteam, de crisiscoördinator(en) en de Informatiecoördinator(en) aan de hand van een scenario en met LCMSgz de samenwerking, coördinatie en wijze van informatie-uitwisseling doorlopen. De plus die wij dit jaar aan de sessie toevoegen is, is dat wij op verzoek van de deelnemende organisatie een andere ketenpartner erbij kunnen uitnodigen. Een ketenpartner waar de deelnemende organisatie nieuwsgierig naar is, of waar in de samenwerking onderling bij crises een grote afhankelijkheid is. Uiteraard is de invulling hiervan afhankelijk van de bereidheid en mogelijkheden van de uit te nodigen partner. We bieden de sessies aan op verschillende data. Deelname is facultatief en op inschrijving.

Training; crisismanagement, ‘De basis’ (voor zowel ketenpartners als zorginstellingen)

In deze training van 1 dagdeel krijgen beginnende crisisteamleden, op een interactieve en praktijkgerichte wijze, de basis van crisismanagement aangereikt: op welke wijze werken de hulpdiensten samen, en wat wordt er in deze samenwerking van uw organisatie verwacht? Hoe ziet een efficiënte en effectieve samenwerking binnen het eigen crisisteam eruit (o.a. BOB-structuur) en welke rollen kennen een plek in dit team?

Training; crisismanagement, ‘De basis met een casus’ (voor zowel ketenpartners als zorginstellingen)

Het ochtendprogramma van deze training is gelijk aan Crisismanagement: ‘de basis’. In de middag van ‘de basis mét een casus’ wordt er met een op maat geschreven scenario, realistisch geoefend met het crisisteam. Gedurende de oefening worden de crisisteamleden tussentijds waar nodig begeleid op bijvoorbeeld de BOB-structuur, voorzitterschap, adviseursrollen en/of verslaglegging. Na afloop vindt er een evaluatie van de leermomenten plaats.

Het crisisteam aan de bak (voor zowel ketenpartners als zorginstellingen)

In deze oefening van een dagdeel gaat het crisisteam na een korte inleiding direct aan de slag met een op maat gemaakt realistisch scenario. Gedurende de oefening worden de crisisteamleden tussentijds waar nodig begeleid op bijvoorbeeld de BOB-structuur, voorzitterschap, adviseursrollen en/of verslaglegging. Na afloop vindt er een evaluatie van de leermomenten plaats.

Een verdieping: aan de slag met verschillende casussen (voor zowel ketenpartners als zorginstellingen)

In deze training van een dagdeel gaan de leden van het crisisteam, eventueel aangevuld met andere betrokkenen, aan de slag met verschillende, op eigen leerwensen afgestemde casussen. In deze casussen komen iedere keer andere, maar relevante thema’s en uitdagingen terug. Denk hierbij aan (crisis-) communicatie, de BOB-structuur of opschaling en alarmering. In korte tijd komen zo meerdere aspecten van crisismanagement aan de orde, en is er ook veel ruimte voor verdieping op de samen gekozen thema’s.

Crisiscommunicatie; een vak apart! (alleen voor zorginstellingen)

Crisiscommunicatie is een vak apart. In een crisissituatie is het van groot belang dat u uw interne én externe (crisis-) communicatie goed op orde heeft. Echt grip op wat er over en tijdens de crisis wordt gecommuniceerd heeft u met de snelle mainstream- en social media niet meer, echter, u heeft wél invloed! Op welke wijze zet u effectief en efficiënt uw crisiscommunicatie in, welke doelen dient deze communicatie, wat zijn uw doelgroepen, welke middelen heeft u tot uw beschikking en wie heeft welk mandaat, en hoe ziet de samenwerking met de hulpdiensten en Veiligheidsregio eruit?

Wie schrijft blijft (voor zowel ketenpartners als zorginstellingen)

Verslaglegging tijdens een crisis is soms een onderbelichte verantwoordelijkheid binnen het crisisteam. Terwijl dit zo’n ontzettend belangrijke taak is die van grote meerwaarde kan zijn voor effectief en efficiënt crisismanagement. Tijdens deze training van een dag staan we stil bij de rol van de verslaglegger in het team, de specifieke meerwaarde van deze rol voor de voorzitter in het bijzonder en voor het team in het algemeen, voor de bijzondere crisiscontext van de verslaglegging en het vastleggen van een overleg conform de BOB-structuur.

In de bak! (voor zowel ketenpartners als zorginstellingen)

Een incident op uw locatie, de hulpverleningsdiensten schalen op en even later staat er een grote rode bak op uw terrein. De CoPI*-bak: een mobiele vergadercontainer voor de coördinatie en afstemming van de hulpverleningsdiensten ter plaatse. Het is belangrijk dat uw organisatie vertegenwoordigd is in deze CoPI-bak. Maar wat wordt er van deze CoPI-vertegenwoordiger verwacht, hoe ziet de werkwijze tijdens deze afstemmingsmomenten met de hulpverleningsdiensten eruit en welke informatie breng je als CoPI-vertegenwoordiger in en welke info haal je daar op? *Commando Plaats Incident

De BHV aan zet (voor zowel ketenpartners als zorginstellingen)

Vaak zal het de BHV-organisatie zijn die als eerste op de hoogte is van een incident op uw locatie. Zij zijn ook de eerste die in actie komen en de medewerkers en zorgcliënten in veiligheid zullen brengen. Wanneer de hulpverleningsdiensten arriveren is een goede eerste afstemming en samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten en de BHV cruciaal. Samen met een vertegenwoordiging van de hulpverleningsdiensten bereiden wij uw BHV-organisatie voor op deze samenwerking: wat wordt er van de BHV-er verwacht, welke ondersteuning kan de BHV leveren aan de professionele hulpverlening en op welke wijze vindt er overdracht plaats?

Meer weten of andere opleiding, training of oefenwensen?

We denken graag met onze partners mee!

De ketenpartners van GHOR Twente (ziekenhuizen, GGD, huisartsenzorg en ambulancevoorziening) kunnen contact op nemen met Frank Polman, coördinator Opleiden - Trainen - Oefenen.