3 Opleiden Trainen Oefenen 4X 100

Een goede voorbereiding…

De kracht van een goede training zit in de mate waarop de deelnemers het in hun eigen praktijk kunnen toepassen. Daarom investeren wij in een goede voorbereiding van een training of oefening op maat, vooral ook in nauwe samenwerking met de zorginstelling. Vaak is deze voorbereiding al een oefening op zich: samen verschillende oefenscenario’s doornemen met de crisisplannen van de organisatie op tafel. Op deze manier ontstaat er al extra bewustwording en inzicht in de crisisvoorbereidingen. Ook als een training of oefening niet helemaal op maat gemaakt hoeft te worden, zullen we altijd voorafgaand een intakegesprek inplannen om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen en verwachtingen.

 

Realistisch oefenen

Wanneer we bijvoorbeeld een crisisteam van een zorginstelling realistisch beoefenen met een op maat gemaakt scenario, zetten we graag ‘medespelers’ vanuit de te beoefenen organisatie in. Dit zijn vaak medewerkers die geen zitting hebben in het crisisteam, maar wel betrokken worden bij een crisis. Deze medespelers spelen alle functionarissen binnen de organisatie waar het crisisteam contacten mee zou leggen, en spelen ook de ‘buitenwereld’ als bijvoorbeeld de pers of collega-zorginstellingen. Het bieden van dit spel is een goede leerervaring op zich, want het laat het functioneren van het crisisteam prachtig zien, bekeken en ervaren van buiten het crisisteam. Dit medespel wordt natuurlijk zorgvuldig begeleid vanuit GHOR Twente.

Wat we de zorginstellingen en onze ketenpartners kunnen bieden:

ICO-trainingen

Doel van de training is alle informatiecoördinatoren van onze ketenpartners in de regio op éénzelfde manier trainen op het gebied van samenwerking met het Hoofdinformatie van de GHOR, de samenwerking tussen de ICO’s in de keten en het werken met LCMSgz. De inhoud van de training bestaan uit de samenwerking HIN/ICO, ICO in de keten (Samenwerking collega ICO’s andere zorgorganisaties), de basis knoppencursus LCMSgz en gebruik LCMSgz in warme en koude fase. De training is geschikt voor nieuwe ICO’s én voor zittende ICO’s die graag hun kennis op willen frissen. We organiseren de training samen met het bureau Acute Zorg Euregio en we met de regio Noord-Oost Gelderland en IJsselland. Er zijn géén kosten verbonden aan deelname. We bieden de training op basis van open inschrijving aan, op nader te bepalen data verspreid over het jaar.

 

Training; crisismanagement, 'De basis' 

In deze training van 1 dagdeel krijgen beginnende crisisteamleden, op een interactieve en praktijkgerichte wijze, de basis van crisismanagement aangereikt: op welke wijze werken de hulpdiensten samen, en wat wordt er in deze samenwerking van uw organisatie verwacht? Hoe ziet een efficiënte en effectieve samenwerking binnen het eigen crisisteam eruit (o.a. BOB-structuur) en welke rollen kennen een plek in dit team?

 

Training; crisismanagement, 'De basis met een casus' 

Het ochtendprogramma van deze training is gelijk aan Crisismanagement: ‘de basis’. In de middag van ‘de basis mét een casus’ wordt er met een op maat geschreven scenario, realistisch geoefend met het crisisteam. Gedurende de oefening worden de crisisteamleden tussentijds waar nodig begeleid op bijvoorbeeld de BOB-structuur, voorzitterschap, adviseursrollen en/of verslaglegging. Na afloop vindt er een evaluatie van de leermomenten plaats.

 

Het crisisteam aan de bak

In deze oefening van een dagdeel gaat het crisisteam na een korte inleiding direct aan de slag met een op maat gemaakt realistisch scenario. Gedurende de oefening worden de crisisteamleden tussentijds waar nodig begeleid op bijvoorbeeld de BOB-structuur, voorzitterschap, adviseursrollen en/of verslaglegging. Na afloop vindt er een evaluatie van de leermomenten plaats.

 

Een verdieping: aan de slag met verschillende casussen 

In deze training van een dagdeel gaan de leden van het crisisteam, eventueel aangevuld met andere betrokkenen, aan de slag met verschillende, op eigen leerwensen afgestemde casussen. In deze casussen komen iedere keer andere, maar relevante thema’s en uitdagingen terug. Denk hierbij aan (crisis-) communicatie, de BOB-structuur of opschaling en alarmering. In korte tijd komen zo meerdere aspecten van crisismanagement aan de orde, en is er ook veel ruimte voor verdieping op de samen gekozen thema’s.

 

In de bak! 

Een incident op uw locatie, de hulpverleningsdiensten schalen op en even later staat er een grote rode bak op uw terrein. De CoPI*-bak: een mobiele vergadercontainer voor de coördinatie en afstemming van de hulpverleningsdiensten ter plaatse. Het is belangrijk dat uw organisatie vertegenwoordigd is in deze CoPI-bak. Maar wat wordt er van deze CoPI-vertegenwoordiger verwacht, hoe ziet de werkwijze tijdens deze afstemmingsmomenten met de hulpverleningsdiensten eruit en welke informatie breng je als CoPI-vertegenwoordiger in en welke info haal je daar op? *Commando Plaats Incident

 

Crisiscommunicatie; een vak apart!

Crisiscommunicatie is een vak apart. In een crisissituatie is het van groot belang dat u uw interne én externe (crisis-) communicatie goed op orde heeft. Echt grip op wat er over en tijdens de crisis wordt gecommuniceerd heeft u met de snelle mainstream- en social media niet meer, echter, u heeft wél invloed! Op welke wijze zet u effectief en efficiënt uw crisiscommunicatie in, welke doelen dient deze communicatie, wat zijn uw doelgroepen, welke middelen heeft u tot uw beschikking en wie heeft welk mandaat, en hoe ziet de samenwerking met de hulpdiensten en Veiligheidsregio eruit? Deze training bieden wij aan in samenwerking met een externe partij.

 

Reflectiesessies

Na een ramp of een crisis is er vaak behoefte om hier met uw instelling op terug te kijken. Hoe is het gegaan? Wat ging goed en wat kon beter? Hiervoor bieden wij reflectiesessies aan waarin wij faciliterend zijn en begeleiding bieden zonder waardeoordeel. De opbrengsten van deze sessies blijven bij uw instelling en kunt u gebruiken voor ontwikkelingen richting de toekomst.

 

Meer weten of andere opleiding, training of oefenwensen?

We denken graag met onze partners mee!

 

De ketenpartners van GHOR Twente (ziekenhuizen, GGD, huisartsenzorg en ambulancevoorziening) kunnen contact op nemen met:

Frank Polman, coördinator Opleiden - Trainen - Oefenen
Kitty Leibbrand, vakspecialist Opleiden - Trainen - Oefenen


Bekijk hier het OTO jaarprogramma 2024