Charlotte Wevers

Adviseur Evenementen en Planvorming

Charlotte is Adviseur Evenementen en Planvorming bij GHOR Twente

Als adviseur evenementen is het Charlotte’s rol om te adviseren hoe de geneeskundige hulpverlening op een evenement ingericht dient te worden.

Evenementenzorg is maatwerk en dient te zijn afgestemd op de (gezondheids-)risico’s en het risicoprofiel, welke bestaat uit activiteiten-, ruimtelijk- en publiekspecifieke factoren. Het doel is om adequate eerste hulp en medische zorg te leveren en de druk op de reguliere zorg te ontlasten. Voor grootschalige evenementen trekt de GHOR, tijdens de advisering, samen op o.a. de organisator van het evenement, de gemeente, politie en brandweer. Samen willen we er een mooi en veilig evenement van maken. Het adviseren op evenementen doet zij samen met Jarno

Voor Planvorming houdt Charlotte zich bezig met de operationele plannen en procedures van de GHOR. Hierbij worden afspraken met geneeskundige en andere hulpverleningsorganisaties gemaakt over de inzet tijdens crises. Als onderdeel van Veiligheidsregio Twente werkt Charlotte voor de multidisciplinaire planvorming nauw samen met de andere kolommen.

 

Terug naar overzicht
Jlf10117 Bewerkt