14 december 2023
Schermafbeelding 2023 09 05 112722

Na een zorgvuldig proces van zo’n anderhalf jaar is het Zorgrisicoprofiel Twente gereed. Hierin staan de vier meest relevante crisistypen uitgewerkt waar de zorgsector in deze regio mee te maken kan krijgen: cybercriminaliteit, uitval elektriciteitsvoorziening, infectieziekten en verontreiniging drinkwater.

Per type crisis is samen met de Twentse zorgpartners onderzocht waar de knelpunten zitten en worden aanbevelingen gedaan om goed voorbereid te zijn. Het Zorgrisicoprofiel Twente is een aanvulling op het regionale risicoprofiel van Veiligheidsregio Twente.

Meer weten?