ghor_rgb

Medewerkers

  Vakspecialisten

  Inge Kamphuis  -  aandachtsgebied: Evenementenadvisering

  Sabine van der Veen  -  aandachtsgebied: Vakbekwaamheid

  Jan de Vries  -  aandachtsgebied: Risico beheersing

  Tim Waanders  -  aandachtsgebied: Mono en multidisciplinaire planvorming en ondersteuning OTO

  Penny Weustink  -  aandachtsgebied: Zorgcontinuïteit en planvorming

   

  Beleidsmedewerkers

  Linda Hanstede  -  aandachtsgebied: Kwaliteitszorg

  Joos Perrier  -  aandachtsgebied: Informatiemanagement, convenanten 

   

  Specifieke ondersteuning

  Ira Hesp  -  aandachtsgebied: Communicatie

  Marianne Lahaye - aandachtsgebied: Managementondersteuning

  Henk Langenhof  -  aandachtsgebied: Materiaal en materieel en techniek

  Trijntje Tulp  -  aandachtsgebied: Planning en registratie voor GHOR

   

  Leiding

  Samantha Dinsbach  -  Directeur GGD en GHOR

  Heidi Plas  -  hoofd bureau GHOR, aandachtsgebied: Operationele GHOR

   

  Operationele functies

  Binnen de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Twente worden door GHOR Twente verschillende geneeskundige operationele functies ingevuld, waaronder Directeur Publieke Gezondheid (DPG), Algemeen Commandant geneeskundige zorg (ACgz), Hoofd INformatie (HIN) en Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG).
  De stafsectie GHOR wordt flexibel ingevuld, afhankelijk van het type incident.